Z przykrością zawiadamiamy Państwa, że konferencja jest przełożona na 2021 rok.
Dokładny termin nie został jeszcze ustalony.